Κοινωφελές Ίδρυμα «Αικατερίνη & Ευαγγελία Διβόλη»
Ηγήμονος 3-5, Ζωγράφου Τ.Κ. 157 73
Τηλ. 210-7778320, Τηλ/τυπου 210-7779636

e-mail: encephalosj@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αικατερίνη & Ευαγγελία Διβόλη» προκηρύσσει πρόσκληση για δύο ενδιαφερόμενους φοιτητές βασικών πανεπιστημιακών Ιατρικών-Νοσηλευτικών σπουδών να λάβουν ετήσια οικονομική ενίσχυση 1.000€.

Δικαιολογητικά – Σχετικά κριτήρια:

  1. Αίτηση
  2. Οικογενειακή κατάσταση: Θα προτιμηθούν άτομα ανήκοντα σε πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες (λόγω αποβιώσεως του ενός γονέα) και κατοικούντα μακράν των Αθηνών ή σε άγονες περιοχές.
  3. Οικονομική κατάσταση ιδίου ή της οικογένειας του: Εκκαθαριστικό της εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους με αναφορά και στη τεκμαρτή περιουσία. Θα προτιμηθούν άτομα με εισόδημα κάτω των 20.000€ ετησίως.
  4. Επιδόσεις στις σπουδές προηγούμενου έτους: Θα προτιμηθούν άτομα με μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 6,5/10 και εφόσον έχουν επιτυχή απόδοση τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων. Επί πρωτοετών φοιτητών βαθμολογία Λυκείου αντιστοιχούσα με «Λίαν Καλώς».
  5. Βιογραφικό σημείωμα
  6. Αποδοχή συνέντευξης με τριμελή επιτροπή του Ιδρύματος

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 40% όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, σε ποσοστό 30% όσον αφορά την επίδοση στις σπουδές και σε ποσοστό 30% όσον αφορά την συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά την σχετική αίτησή τους με τα αιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι 10 Μαΐου 2018.

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΒΟΛΗ