ΤΟΜΟΣ 38, ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 2001

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ 2ου ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

Υπό την αιγίδα
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Alzheimer Europe
Alzheimer Disease International
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλου
Δήμου Θεσσαλονίκης


Χορηγοί τεύχους: Novartis (Hellas) AEBE, UCB Pharma AE