ΤΟΜΟΣ 61, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Ποιότητα ζωής και ψυχολογικοί παράγοντες στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔτ1) στην παιδική και εφηβική ηλικία:
Σύντομη Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ε. Μανιαδάκης, Ά. Παπαδάτου, Σ. Παπαδάτος