ΤΟΜΟΣ 60, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Παρμενίδης ο Ελεάτης, η πορεία προς την Αλήθειαν
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Χρόνια χρήση οπιοειδών και εγκυμοσύνη: Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ε. Κρητικού, Β. Γιαννούλη