ΤΟΜΟΣ 42, ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ, 2006

Εκπαιδευτική Ημερίδα
«ΑΥΤΙΣΜΟΣ, ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΛΗΨΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

Οργανωτική Επιτροπή
Α. ΔΙΒΟΛΗ
Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Χ. ΘΕΛΛΕΡΙΤΗΣ
Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
Σ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Π. ΜΑΡΙΑΤΟΣ
Μ. ΜΑΝΤΑΣ
Β. ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός
Α. Διβόλη

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Σχιζοφρένεια με έναρξη στην παιδική ηλικία
Α. Κουμούλα

Η φαρμακοθεραπεία της σχιζοφρένειας στην παιδική ηλικία
Χ. Τουλούμης

Βιοχημεία και βιοπαθολογία του αυτισμού
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Αυτισμός: Νεότερα ευρήματα από απεικονιστικές και παθολογοανατομικές μελέτες
Σ. Κωτσόπουλος

Αυτισμός και επιληψία
Σ.Γ. Γιουρούκος

Κλινική διαγνωστική προσέγγιση στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού
Γ. Καραντάνος

Εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση του αυτισμού
Α. Γενά

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η χρήση των ημιδομημένων εργαλείων ADOS-G και ADI-R στη διάγνωση των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης
Κ. Παπανικολάου, Ε. Παλιοκώστα, Σ. Βγενοπούλου,
Γ. Χουλιαράς, Μ. Μπουραντά, Σ. Γιαννοπούλου, Ι. Τσιάντης

Τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό
Ε. Ταγκούλη

Κλείσιμο της ημερίδας
Σ.Ι. Μπαλογιάννης