Σημείωμα εκδότου
ΔΙΒΟΛΗ ΑΙΚ.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, το περιοδικό "Εγκέφαλος" πρωτοεκδόθηκε από τρεις ιδιώτες επιφανείς συναδέλφους, τους Φώτη Σκούρα, Αθανάσιο Χατζηδήμο και Μιχαήλ Στριγγάρη το 1950. Στη συνέχεια, για πολλά χρόνια, αποτέλεσε όργανο της Ελληνικής Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Εταιρίας. Με την αδρανοποίηση της εταιρίας αυτής και τον διαχωρισμό των δύο ειδικοτήτων το 1990, μιά ομάδα συναδέλφων με επικεφαλής τον Μ. Στριγγάρη ίδρυσε το σύλλογο "Εγκέφαλος" και ανέλαβε τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού.

Τα τελευταία δέκα χρόνια μετά την απώλεια του Μιχ. Στριγγάρη, ανέλαβα την πλήρη ευθύνη της έκδοσης του περιοδικού "Εγκέφαλος". Η συμμετοχή μου σ' αυτή τη διαδικασία από το 1970 κατέστησε εφικτό το έργο αυτό.

Το περιοδικό είχε ήδη εθνική αναγνώριση (ΦΕΚ: Α3β/447-β19/16-1-1985) και οι εργασίες που δημοσιεύονται σ' αυτό αποτελούν κριτήριο για τη διεκδίκηση και κατάληψη θέσης του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.

Σαν σύλλογος, πλέον, "Εγκέφαλος", εργαστήκαμε προς δύο κατευθύνσεις: α) τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού και β) τη δραστηριοποίηση σε άλλους τομείς, με τα εξής αποτελέσματα:

Με αφορμή το παρόν δημοσίευμα βρίσκω την ευκαιρία να ευχαριστήσω για την όποια βοήθεια μου παρασχέθηκε από μέλη του συλλόγου "Εγκέφαλος", της Σ.Ε. και το Δ.Σ. Επίσης ευχαριστώ τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που με προθυμία και αντικειμενικότητα αξιολογούν τις εργασίες που μας εμπιστεύονται για δημοσίευση οι συνάδελφοί μας.
Ευχαριστώ και τις φαρμακευτικές εταιρίες για τις διαφημιστικές τους καταχωρίσεις που, χωρίς αυτές, δεν θα ήταν εφικτό το έργο μας.

Τέλος, θέλω να πιστεύω ότι οι ιδρυτές του περιοδικού θα ήταν ευχαριστημένοι για την μέχρι τώρα εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας και πραγματοποίηση των στόχων τους. Αισιοδοξώ δε ότι οι αναφερθείσες δραστηριότητες όχι μόνον θα συνεχισθούν, αλλά και θα πολλαπλασιασθούν στο μέλλον.