Αυτισμός: Νευροαναπτυξιακή διαταραχή
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές, Μεσολόγγι

Περίληψη
Πρόσφατα ευρήματα από κλινικές παρατηρήσεις, απεικονιστικές και παθολογοανατομικές μελέτες έχουν αναδείξει ειδικά παθολογικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου του ατόμου με αυτισμό. Τα ευρήματα αυτά είναι αποτέλεσμα διεργασιών των οποίων η αιτιολογία και η παθογένεια παραμένουν άγνωστες. Ο εγκέφαλος του αυτιστικού παιδιού παρουσιάζει παθολογική ταχεία αύξηση του όγκου στα δυο πρώτα χρόνια της ζωής και αναστολή της ανάπτυξης σε συνέχεια. Η αύξηση του όγκου του εγκεφάλου οφείλεται κατά τις ενδείξεις σε αύξηση κυρίως της λευκής ουσίας και ειδικότερα της νευρογλοίας η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστικά νευροανοσιακής αντίδρασης. Έχουν παρατηρηθεί επίσης κυτταροαρχιτεκτονικές ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα, σε περιοχές των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών όπως και σε άλλους σχηματισμούς που αποτελούν μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. Η εκτροπή στην κυτταροαρχιτεκτονική σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου συνεπάγεται διακοπή σε δίκτυα και ατελή επεξεργασία και σύνθεση πληροφοριών. Έχει υποτεθεί ότι η εκτροπή στην ανάπτυξη του εγκεφάλου πιθανόν σχετίζεται με νευροανοσιακή αντίδραση σε συνάρτηση με νευροτροφικούς παράγοντες. Η παρούσα ανασκόπηση επικεντρώνεται κυρίως σε δημοσιεύσεις των τελευταίων λίγων χρόνων.

Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, νευροαναπτυξιακή εκτροπή εγκεφάλου, νευροανοσιακή αντίδραση.

Πλήρες κείμενο