ΤΟΜΟΣ 45, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας στο κεντρικό νευρικό σύστημα
Α. Δημητρίου, Μ. Ν. Κοιρανίδου, Μ. Φιλίππου, Γ. Χαραλάμπους

Προκλητά δυναμικά στη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία:
Η συμβολή τους στην ανίχνευση της αναπτυξιακής δυσλεξίας

Φ. Βλάχος

Τοξικά βαρέα μέταλλα και η ειδική επίδρασή τους στα διάφορα είδη της άνοιας
E. Δημητριάδης

Παράγοντες που ευνοούν την προσαρμογή μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός
Α. Παρασχάκης

Θεραπεία του Delirium (Ντελίριο) με ρισπεριδόνη και ολανζαπίνη
Σ. Ηλίας, Μ. Μάντζαρης, Σ. Αντωνάτος, Γ. Ξυλούρης, Δ. Δούμπου


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Exelon®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Elpen A.E. (Entact®), Pfizer (Aricept®), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. (Cymbalta®), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).