ΤΟΜΟΣ 49, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Άνοια: Ψυχιατροδικαστικά ζητήματα
Δ. Ζελένη, Π. Σικλαφίδου, Μ. Λειβαδίτης

Η επίδραση των κοινωνικών δομών στην άνοια: Μια διερεύνηση
Γ. Κάτσας

Άνοια: Αντιμετώπιση από υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής
Θ. Βορβολάκος

Διά τον Δημήτρην Βασιλόπουλον, φίλτατον συνάδελφον
Σ.Ι. Μπαλογιάννης