ΤΟΜΟΣ 50, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Κοινωνίες σε αναβρασμό και η δυναμική των κρίσεων
Γ. Κάτσας

Παιδιά του Ελληνικού εμφυλίου στις χώρες του Σοβιετικού μπλοκ:
Ψυχολογικές επιπτώσεις

Σ. Κωτσόπουλος

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και καπνιστική συνήθεια σε επαγγελματίες υγείας
Κ. Γιωτάκης, Α. Δουζένης, Α. Τσελεμπής, Α. Παχή, Γ. Ζαφειρόπουλος,
Δ. Μπράτης, Γ. Μουσσάς, Α. Καρκανιάς