ΤΟΜΟΣ 50, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ο φόβος δια μέσου των αιώνων
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Γ. Μπέλλας, Μ. Λειβαδίτης

Εθισμός στη διαδικτυακή σεξουαλική δραστηριότητα.
Αίτια παρουσίας του φαινομένου και μέθοδοι αντιμετώπισης

Α.Β. Καραπέτσας, Α.Ι. Φώτης

Ο ρόλος της οικογένειας στην εγκατάσταση της ουσιοεξάρτησης:
Μια απόπειρα διερεύνησης της σχέσης

Α. Τσούνης