ΤΟΜΟΣ 51, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων υπνοβασίας:
Ιατρική, νομική και φιλοσοφική προσέγγιση

Μ. Ηγουμενίδης, Κ. Τάσιος

Εθισμός στο διαδικτυακό παιχνίδι. Αίτια παρουσίας του φαινομένου.
Διάγνωση-Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης

Α.Β. Καραπέτσας, Β.Α. Καραπέτσας, Ν. Ζυγούρης, Α.Ι. Φώτης

Νεκρολογία για τον Καθηγητή Λ. Λύκουρα