ΤΟΜΟΣ 51, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ο οικονομικός παράγων εις την διαμόρφωσιν
του ιδεολογικού υποβάθρου της κοινωνίας

Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Αυτόματα επισκληρίδια αιματώματα αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης:
Αναφορά ημέτερων περιπτώσεων

Α. Ρόβλιας, Σ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Παπουτσάκης, Μ. Σιακαβέλλα, Κ. Γκουλιοπούλου

Αποτελεσματικότητα προγράμματος απεξάρτησης αλκοολικών,
εσωτερικής παραμονής, με ναλτρεξόνη, τα έτη 1997-2010

Ε. Σεγρέδου, Γ. Κιοστεράκης, Β. Τσιουγκρή, Μ. Πεταλωτής,
Β. Μουχτούρη, Β. Πουλης, Σ. Μπαρας, Α. Λυμνιούδης, Φ. Τσακίρης