ΤΟΜΟΣ 51, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ο Εμπεδοκλής και αι Νευροεπιστήμαι
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Επιληψία: Πόσο οι λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος ευθύνονται για την εμφάνισή της;
Μ. Γεωργάκης, Σ. Αναγνωστοπούλου

Διαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά με επιληψία
Α. Γιάτσιου, Α. Αλέξανδρος, Ε. Δαρδιώτης, Γ. Ανδρέου, Β. Κουτέ