ΤΟΜΟΣ 52, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Μοναξιά: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα του φαινομένου
Ν.Χ. Ζυγούρης, Α.Β. Καραπέτσας

Διαδικτυακός εθισμός και μοναξιά
Α.Β. Καραπέτσας, Β.Α. Καραπέτσας, Ν.Χ. Ζυγούρης, Α.Ι. Φώτης

Μοναξιά. Ο ρόλος της μουσικής στην αντιμετώπισή της
Α.Β. Καραπέτσας, Ε.-Ρ.Μ. Λασκαράκη

Νικόλαος Γονατάς (1930-2014): η εναρμόνισις της σοφίας και της αρετής
Σ.Ι. Μπαλογιάννης