ΤΟΜΟΣ 53, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Ο Γαληνός ως νευροεπιστήμων και νευροφιλόσοφος
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Ψυχρές και θερμές επιτελικές λειτουργίες: ένα νέο πλαίσιο κατανόησης των επιτελικών λειτουργιών
Σ. Τσερμεντσέλη, S. Poland

Προχωρώντας προς την ενηλικίωση, σε καιρούς οικονομικής κρίσης και σχέσεις μεταξύ αδελφών με αυτισμό
Μ. Δροσινού, Γ. Γαλάνη

Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Οι αρχές λειτουργίας και ο ρόλος του στην πρόληψη των ψυχιατρικών διαταραχών και την προαγωγή ψυχικής υγείας
Μ.Σ. Θεοχάρης