ΤΟΜΟΣ 53, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η αντίληψις του Είναι εις τον σύγχρονον άνθρωπον
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Μεταβολικές διαταραχές μετά την λήψη άτυπων αντιψυχωσικών φαρμάκων
Χ. Θελερίτης

Εκτίμηση της νοημοσύνης με τα τεστ Raven και WAIS σε ασθενείς με ψύχωση
Ν. Μπαιζάνης, Μ. Οικονόμου, Χ. Θελερίτης, Σ. Καρβουντζής, Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Ε. Τσάλτα, Χ. Παπαγεωργίου