ΤΟΜΟΣ 53, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Οι αυτόχειρες στην ελληνική μυθολογία
Α. Ασωμάτου, Α. Τσελέμπης, Δ. Μπράτης, Κ. Σταυριανάκος, Γ. Ζαφειρόπουλος, Α. Πάχη, Γ. Μουσσάς

Η ιστοσελίδα και το Facebook στην ενημέρωση για την αφασία
Ε.Π. Κούκη, Μ.Ε. Κοσμίδου, Χ. Πρώιου