ΤΟΜΟΣ 55, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Μελέτες των εγκεφαλικών λειτουργιών από τη Σχολή του Κρότωνα και του Σαλέρνο
Α.Β. Καραπέτσας, Π. Μανδράκης

Μητροδώρα: Μία ιατρός του ύστερου Βυζαντίου περί θηλυκότητας
Σ. Κωτσόπουλος, Α. Φωτίου

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η σιωπή
Σ.Ι. Μπαλογιάννης