ΤΟΜΟΣ 55, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ο ρόλος του διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού (tDSC)
στην αποκατάσταση ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αφασία

Π.Δ. Καραγκούνης

Περιστατικά κορυφαίων πολιτικών ηγετών με αφασία ή δυσαρθρία
μετά από εγκεφαλική αγγειακή προσβολή

Ε.-Π. Κούκη, Θ. Καρβουναράκης, Χ. Πρωΐου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ"

Θέμα: Παιδί-Οικογένεια-Σχολείο