ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
"Αλκοολισμός-Επιπτώσεις-Αντιμετώπιση"

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008
Αίθουσα του συλλόγου "Εγκέφαλος", Ηγήμονος 3, Γουδί

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι προεγγραφές θεωρούνται υποχρεωτικές και θα γίνονται
από τις 11-19 Νοεμβρίου, ώρες 17.00-20.00 μ.μ.
στα τηλ.: 210-7778320, 210-7784668, και στο FAX: 210-7709636

09.00-10.00 Προσέλευση-Εγγραφές
10.00-10.10

Αικ. Διβόλη, Πρόεδρος του Συλλόγου «Εγκέφαλος», Δρ. Νευρολόγος-Ψυχίατρος
Χαιρετισμός

Προεδρείο
Ε. Λύκουρας, Διευθυντής Β' Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
Κ. Σολδάτος,
Καθηγητής Ψυχιατρικής

10.10-10.30

Επιδημιολογικά Στοιχεία για τη Χρήση και Κατάχρηση Αλκοόλ
Ομιλητές: Μ. Τερζίδου, Ψυχολόγος και Ι. Σιάμου, Κοινωνιολόγος, Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν.

10.30-10.50 Ο Αλκοολισμός στο Γενικό Νοσοκομείο
Ομιλητής: Γεώργιος Μουσσάς, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
10.50-11.10

Συννοσηρότηττα στο Αλκοόλ
Ομιλητής: Ελευθέριος Μελλος, Ψυχίατρος, Πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ", Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ΟΚΑΝΑ

11.10-11.30

Αλκοόλ και Έγκλημα
Ομιλητής: Αθανάσιος Δουζένης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

11.30-12.10 Συζήτηση
12.10-13.10 Διάλειμμα-Καφές-Ελαφρύ γεύμα
Προεδρείο
Σ. Κωτσόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Γ. Μουσσάς,
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
13.10-13.30 Ο Ρόλος της Οικογένειας στην Εξέλιξη και Θεραπεία του Αλκοολισμού
Ομιλήτρια: Βαλέρια Πομίνι, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
13.30-13.50 Θεραπεία με Ναλτρεξόνη: Παρουσίαση του Προγράμματος Απεξάρτησης Αλκοολικών Βραχείας Διάρκειας του Ψ.Ν.Α.
Ομιλητής: Γεωργία Ντατούτη, Ψυχίατρος της Μονάδας Απεξάρτησης από το Αλκοόλ του Ψ.Ν.Α.
13.50-14.10 Παρουσίαση Προγράμματος "ΜΕΘΕΞΙΣ" του Ψ.Ν.Θ. και Αντιμετώπιση της Αλκοολοεξάρτησης στα Πλαίσια της Θεραπευτικής Κοινότητας
Ομιλητής: Ιωάννης Γρηγορίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια του Ψ.Ν.Θ.
14.10-14.30 Αλκοόλ και Τέχνη. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Καλλιτεχνικές Διαφυγές
Ομιλητής: Στέλιος Κρασανάκης, Ψυχίατρος-Δραματοθεραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Απεξάρτησης "ΘΗΣΕΑΣ"
14.30-15.10 Συζήτηση
15.10-15.20 Σύνοψη-Συμπεράσματα-Χαιρετισμός
15.20-15.30 Πέρας της Ημερίδας-Απονομή Βεβαιώσεων Συμμετοχής εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα έγγραφα αξιολόγησης της ημερίδας.