Δ.Σ. Συλλόγου "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ"
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΒΟΛΗ, Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Ειδ. Γραμματέας
ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ταμίας

Διευθυντής Σύνταξης
ΑΙΚ. ΔΙΒΟΛΗ

Συντακτική Επιτροπή
Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ
Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εξελεγκτική Επιτροπή
Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Ι. ΙΑΚΩΒ
Ε. ΣΕΓΡΕΔΟΥ

Επιστημονική Επιτροπή
Γ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ, Ηράκλειο
Β. ΒΑΡΣΟΣ, Αθήνα
Φ. ΓΟΥΡΖΗΣ, Πάτρα
Αικ. ΔΙΒΟΛΗ, Αθήνα
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ, Αθήνα
Γ. ΚΑΤΣΑΣ, Αθήνα
Σ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα
Μ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Αλεξανδρούπολη
Π. ΜΑΡΙΑΤΟΣ, Αθήνα
Γ. ΜΟΥΣΑΣ, Αθήνα
Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Θεσσαλονίκη
Δ. ΜΠΡΑΤΗΣ, Αθήνα
Α. ΠΑΧΗ, Αθήνα
Κ. ΣΙΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη