Δ.Σ. Συλλόγου "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ"
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΒΟΛΗ, Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, Γεν. Γραμματέας
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΓΡΕΔΟΥ, Ειδ. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑΤΟΣ, Ταμίας

Διευθυντής Σύνταξης
ΑΙΚ. ΔΙΒΟΛΗ

Συντακτική Επιτροπή
Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ
Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
Π. ΜΑΡΙΑΤΟΣ

Εξελεγκτική Επιτροπή
Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Ι. ΙΑΚΩΒ
Α. ΠΑΧΗ

Επιστημονική Επιτροπή
Γ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ, Ηράκλειο
Β. ΒΑΡΣΟΣ, Αθήνα
Φ. ΓΟΥΡΖΗΣ, Πάτρα
Αικ. ΔΙΒΟΛΗ, Αθήνα
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ, Αθήνα
Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, Αθήνα
Γ. ΚΑΤΣΑΣ, Αθήνα
Σ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα
Μ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Αθήνα
Π. ΜΑΡΙΑΤΟΣ, Αθήνα
Γ. ΜΟΥΣΑΣ, Αθήνα
Δ. ΜΠΡΑΤΗΣ, Αθήνα
Α. ΠΑΧΗ, Αθήνα
Κ. ΣΙΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη