Δ.Σ. Συλλόγου "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ"
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΒΟΛΗ, Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΔΙΚΗ, Ειδ. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ, Ταμίας

Διευθυντής Σύνταξης
ΑΙΚ. ΔΙΒΟΛΗ

Συντακτική Επιτροπή
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ
Β. ΚΩΣΤΑ
Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΣΠΕΓΓΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή
Β. ΒΑΡΣΟΣ, Αθήνα
Αικ. ΔΙΒΟΛΗ, Αθήνα
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ, Αθήνα
Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Αθήνα
F. GERSTENBRAND, Βιέννη, Αυστρία
Α. ΚΑΖΗΣ, Θεσσαλονίκη
Β. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θεσσαλονίκη
Σ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα
Μ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Αλεξανδρούπολη
Π. ΜΑΡΙΑΤΟΣ, Αθήνα
Χ. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα
Γ. ΜΟΥΣΑΣ, Αθήνα
Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Θεσσαλονίκη
Κ. ΝΑΥΡΙΔΗΣ, Αθήνα
Π. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πάτρα
Θ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πάτρα
Α. ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ, Αθήνα
Κ. ΣΙΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη
Κ.Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χιούστον, Η.Π.Α.