Δ.Σ. Συλλόγου "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ"
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΒΟΛΗ, Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Ειδ. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ, Ταμίας

Διευθυντής Σύνταξης
ΑΙΚ. ΔΙΒΟΛΗ

Συντακτική Επιτροπή
Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ
Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επιστημονική Επιτροπή
Γ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ, Ηράκλειο
Β. ΒΑΡΣΟΣ, Αθήνα
Ν. ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ, Θεσσαλονίκη
Φ. ΓΟΥΡΖΗΣ, Πάτρα
Αικ. ΔΙΒΟΛΗ, Αθήνα
Α. ΔΟΥΖΕΝΗΣ, Αθήνα
Σ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα
Μ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Αλεξανδρούπολη
Π. ΜΑΡΙΑΤΟΣ, Αθήνα
Γ. ΜΟΥΣΑΣ, Αθήνα
Σ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Θεσσαλονίκη
Κ. ΝΑΥΡΙΔΗΣ, Αθήνα
Κ. ΣΙΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη
Θ.ΤΕΓΟΣ, Θεσσαλονίκη
Γ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ, Μυτιλήνη