ΤΟΜΟΣ 36, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999

Ανακοινώσεις Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών

Το σύνδρομον της χρονίας κοπώσεως: αυτοτελής νόσος ή το προοίμιον ενός δράματος;
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Διαφοροδιαγνωστικές αναφορές μεταξύ συνδρόμου χρονίας κόπωσης και ψυχικών διαταραχών
Α. Φωτιάδου, Ν. Κουτουβίδης, Σ. Ηλίας

Κόπωση στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Το συχνότερο και όμως το πιο παραμελημένο σύμπτωμα
Χ. Μπαϊρακτάρης

Χαρτογράφηση των εγκεφαλικών μηχανισμών κατανοήσεως του λόγου μέσω Μαγνητοεγκεφαλογραφίας
Α. Παπανικολάου, Π. Σίμος, Γ. Ζουρίδης, Μ. Κατάκη

Η νεανική μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης. Επιδημιολογική ανάλυση
Ε. Κουτσουράκη, Α. Παρλαπάνης, Φ. Φωτίου, Σ. Σιαμούλης, Π. Χαμλατζής, Α. Ζαφειρόπουλος, Στ. Μπαλογιάννης


Χορηγοί τεύχους: Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Genesis AE, Novartis AE, Pfizer Hellas AE, Sanofi-Winthrop AE, Solvay Pharma ΕΠΕ, UCB Pharma AE, Wyeth-Whitehall AE