ΤΟΜΟΣ 40, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Φυσική (σωματική) δραστηριότητα και θεραπεία των ψυχώσεων
Π. Σακελλαρόπουλος, Α. Μιχάλαινας, Ε. Σεγρέδου

Διαταραχές προσωπικότητας και παρορμητικότητα στη διπολική διαταραχή.
Μια προκαταρκτική μελέτη

Β. Καρπούζα, Ι. Γκόλια, Μ. Παπαδοπούλου, Ν. Οικονομίδης, Α. Κανίστρας

Προτάσεις για αντιμετώπιση του αλκοολισμού σε επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης
Α. Φωτιάδου, Λ. Ηλιοπούλου

Θεραπεία τρομώδους παραληρήματος με διαζεπάμη και αλοπεριδόλη
Σ. Ηλίας, Α. Κωνσταντοπούλου, Ε. Περτέση, Ε. Μαυρομάτη, Σ. Δευτεραίος,
Μ. Σαββάνη

Νευροφυσιολογικά ευρήματα στη διαβητική νευροπάθεια
Φ. Φιτσιώρης, Δ. Θεοφανίδης

Η επάρκεια και η αναγκαιότητα πληροφόρησης των ηλικιωμένων με νόσο Parkinson στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
Α.Α. Θεοδωροπούλου, Ι. Κοντογεωργάκη, Σ. Καστανά, Α. Φωτακοπούλου,
Θ. Σολωμός, Π. Θεοδωρόπουλος, Infopark Project Collaboration


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Lundbeck Hellas ΑΕ, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, Wyeth Hellas AEBE, UCB Pharma AE