ΤΟΜΟΣ 41, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος στη νόσο Alzheimer
Κ. Καπινάς, Β. Καπινά, Γ. Νοταρίδης

Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση. Περιγραφή περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Κ. Σπέγγος, Π. Τούλας, Γ. Τσιβγούλης, Γ. Στουραΐτης, Α. Δημητρακόπουλος, Κ. Σφάγγος

Ψυχιατρική και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Εξοικείωση με την ψυχική αρρώστια ή Διαστρέβλωση-Εκμετάλλευση της πραγματικότητας;
Δ. Δημέλλης

Συναπτική Πλαστικότητα ΙΙ: Αναγνώριση του Διακόπτη Πλαστικότητας και του μηχανισμού Συναπτικού Εντοπισμού
Δ. Μιχμίζος, Β. Κώστα, Α. Καρλοβασίτου-Κόνιαρη, Ε. Ασπροδίνη, Σ. Μπαλογιάννης

Η πενηντατετράχρονη πορεία του περιοδικού "Εγκέφαλος-Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής" 1950-2004
Α. Διβόλη


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Genesis Pharma SA, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, Wyeth Hellas AEBE