ΤΟΜΟΣ 42, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Δυσλεξία: Νεότερα ευρήματα για την αιτιολογία, παθογένεια και θεραπευτική αντιμετώπιση
Σ.Ι. Κωτσόπουλος

Νεανική παραβατικότητα στην Ελλάδα
Ι.Γ. Γιαννοπούλου, Γ.Ο. Τσομπανόγλου

Απαντήσεις και συσχετισμοί των ψυχικών διαταραχών και της κοινωνικής βίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Α. Φωτιάδου, Φ. Πρίφτης, Σ. Κυπριανός

Μεταχρωματική λευκοδυστροφία ενήλικος (διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα)
Μ. Μιχαήλ, Κ. Σαββίδου, Σ. Χονδροματίδου, Ε. Μιχελακάκη, Ξ. Φιτσιώρης, Γ. Γεωργιάδης

Θρόμβωση άνω οβελιαίου φλεβώδους κόλπου και μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο
Μ. Βικελής, Μ. Ξιφαράς, Δ. Σαλή, Α. Μπάστα, Α. Κολοβού, Α. Τσακίρης, Γ. Γκέκας

Ανασκόπηση νευροτοξικότητας και βενζολίου
Ε.Α. Δημητριάδης


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Lundbeck Hellas Α.Ε., Janssen-Cilag A.E.B.E., Novartis (Hellas) A.E.B.E., Pfizer Hellas A.E., Wyeth Hellas A.E.B.E.