Όψιμη εμφάνιση γενικευμένων επιληπτικών κρίσεων σε ασθενή με περικοιλιακή ετεροτοπία
ΣΠΕΓΓΟΣ Κ., ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Γ., ΣΑΜΕΛΗ Σ., ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ Γ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΣΦΑΓΓΟΣ Κ.
Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Περίληψη
Η υποεπενδυματική περικοιλιακή ετεροτοπία αποτελεί σπάνια μεν, καλά τεκμηριωμένη δε αιτία επιληψίας. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση εστιακών κατά κανόνα επιληπτικών κρίσεων κατά την παιδική ή κυρίως την εφηβική ηλικία. Σε πολλές περιπτώσεις τεκμηριώνεται σχετική κληρονομικότητα. Το γυναικείο φύλο προσβάλλεται πιο συχνά. Η κινητική και νοητική ανάπτυξη είναι στις περισσότερες περιπτώσεις φυσιολογική, αναφέρονται όμως περιπτώσεις ανθεκτικής επιληψίας, ιδίως εφόσον συνυπάρχουν κι άλλες δυσπλασίες. Σε σχετικά μικρό αριθμό ατόμων με περικοιλιακή ετεροτοπία η εμφάνιση των επιληπτικών κρίσεων γίνεται κατά την ενήλικο ζωή και διακρίνεται από συνολικά σαφώς καλύτερη έκβαση. Περιγράφουμε την περίπτωση 34χρονης ασθενούς με ιστορικό ημικρανίας από την εφηβική ηλικία, η οποία εντός εξαμήνου παρουσίασε 3 πανομοιότυπες γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις μετά την πρωινή αφύπνιση. Η παρακλινική διερεύνηση ανέδειξε αμφοτερόπλευρη περικοιλιακή ετεροτοπία στην οποία τελικά αποδόθηκαν οι κρίσεις. Υπό αντιεπιληπτική αγωγή η ασθενής παραμένει ελεύθερη κρίσεων για χρονικό διάστημα ήδη 14 μηνών.

Λέξεις κλειδιά: Επιληψία, περικοιλιακή ετεροτοπία, μαγνητική τομογραφία.

Πλήρες κείμενο