ΤΟΜΟΣ 42, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού
Β. Παπαγεωργίου

Προσαρμογή της κλίμακας D σε Ελληνικό Πληθυσμό Ηλικιωμένων
Μ. Ελευθερίου, Ε. Νικολαΐδου, Μ. Τσολάκη, Φ. Κουντή, Γ. Κιοσέογλου, Σ. Τσολάκη, Α. Κάζης

Νευρωνική απώλεια των ιπποκάμπων στην κροταφική επιληψία
Α. Ζαφειρόπουλος, Δ. Ξαφένιας

Αγοραφοβία με κρίσεις πανικού ή διαταραχή πανικού με αγοραφοβία;
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και παρουσίαση των στοιχείων του Κ.Ψ.Υ. Καβάλας

Ε. Πατελάρος, Α. Γουλιανός

SSRIs και σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη
Σ. Ηλίας, Σ. Αντωνάτος, Ε. Περτέση, Κ. Κασιακόγια, Σ. Γεωργιάδης, Κ. Νικολάου


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Janssen-Cilag A.E.B.E. (Topamac®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Exelon®), Pfizer Hellas A.E. (Aricept®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR).