ΤΟΜΟΣ 47, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Οι ψυχωσικές διαταραχές στην επιληψία
Β. Στεργίου, Α. Καρλοβασίτου

Γνωστικές διαταραχές σε ασθενείς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση; Άρθρο ανασκόπησης
Σ. Τσερμεντσέλη

Ηθικοί προβληματισμοί στη σκλήρυνση κατά πλάκας
Ε. Κουτσουράκη, Σ. Μπαλογιάννης

Μη φαρμακευτική θεραπεία νοερής απεικόνισης-χαλάρωσης σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή
Ε. Πόπτση, Φ. Κουντή, Μ. Τσολάκη

Ψυχοκοινωνικές συνιστώσες της μοναξιάς
Α. Παρασχάκης

Ενδοκοιλιακή αιμορραγία προωρότητας-Υδροκέφαλος
Γ.Α. Αλεξίου, Θ.Χ. Γουβιάς, Γ. Σφακιανός, Ν. Προδρόμου


Χορηγοί τεύχους: Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lavipharm (Memodrin®, Caprilon®, Pricital®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).