Πόρος του Kimmerle ή πόρος της σπονδυλικής αρτηρίας:
Πιθανή σχέση με χρόνια κεφαλαλγία τάσεως και νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐα

KΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ E., ΑΒΔΕΛΙΔΗ Ε., ΚΑΨΑΛΗ Σ.Ε., ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Ι.
Α' Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Ι. Μπαλογιάννης

Περίληψη
Ο πόρος του Kimmerle ή πόρος της σπονδυλικής αρτηρίας είναι συχνή ανατομική παραλλαγή του άτλαντα. Προκύπτει από την οστεοποίηση του οπίσθιου ατλαντοϊνιακού υμένα με αποτέλεσμα τον σχηματισμό οστέινης γέφυρας πάνω από την αύλακα της σπονδυλικής αρτηρίας. Η παραλλαγή αυτή έχει σχετιστεί με σύνδρομα σπονδυλοβασικής ανεπάρκειας, διαφόρους τύπους κεφαλαλγίας, σύνδρομο Barre-Lieou και περιπτώσεις οξείας κώφωσης.

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του πόρου του Kimmerle (πόρος της σπονδυλικής αρτηρίας) ως πιθανό αίτιο χρόνιας κεφαλαλγίας τάσεως και νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐας σε ασθενή η οποία προσήλθε στα πλαίσια διερεύνησης γνωστού ιστορικού κεφαλαλγίας και συνοδού μονόπλευρης έκπτωσης της ακοής. Τα χαρακτηριστικά της κεφαλαλγίας έθεσαν τη διάγνωση της χρόνιας κεφαλαλγίας τάσεως. Ο ακουομετρικός έλεγχος ήταν ενδεικτικός νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐας. Ο απεικονιστικός έλεγχος κατέδειξε την ύπαρξη πόρου του Kimmerle στην άνω επιφάνεια του άτλαντα.

Τα κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα στην περίπτωση αυτή είναι ενδεικτικά πιθανής σχέσης μεταξύ του πόρου του Kimmerle και της εκδήλωσης χρόνιας κεφαλαλγίας τάσεως και νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐας. Εγκέφαλος 2010, 47(3):150-152.

Λέξεις κλειδιά: Πόρος του Kimmerle, χρόνια κεφαλαλγία τάσεως, νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐα.

Πλήρες κείμενο