ΤΟΜΟΣ 47, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ
"Εργασία-Ανεργία και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις"

Χαιρετισμός
Αικατερίνη Διβόλη

Η συμβολή της εργασίας, υπό την νευρολογικήν έποψιν, εις την διατήρησιν των νοητικών δυνατοτήτων του ατόμου: Ειδική ααναφορά εις την νόσον του Alzheimer
Σ. Μπαλογιάννης

Εργασία, αεργία και εκκλησία
Ε. Λέκκος

Εργασία και ανεργία: ψυχολογικές επιπτώσεις
Μ. Φατούρου

Οι κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας
Δ. Κατσορίδας, Γ. Λεχουρίτης

Η κοινωνική παθολογία της ανεργίας
Γρ. Κάτσας

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης (burnout syndrome)
Χ. Θελερίτης

Προκαταρκτικά αποτελέσματα σε σχέση με την επαγγελματική ένταξη σε μια ομάδα ψυχωσικών ασθενών
Δ. Βασιλοπούλου, Κων/να Μπέρδου, Μ.Β. Καρύδη

Εκπαιδευτική-υποστηρικτική ομάδα επαγγελματιών υγείας
Γ. Καλλέργης


Χορηγοί τεύχους: Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).