ΤΟΜΟΣ 48, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ
"Ανασφάλεια-Αβεβαιότητα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία"

Χαιρετισμός
Α. Διβόλη

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στη ψυχική υγεία
Γ. Μπούρας, Λ. Λύκουρας

Η κρίση στη μοντέρνα Αθήνα και ο επαναπροσδιορισμός του παρελθόντος
Γ. Γιαννακοπούλου

Κοινωνική αποξένωση σε νεαρές ηλικίες
Σ. Κωτσόπουλος


Χορηγοί τεύχους: Lundbeck Hellas S.A. (Cipralex®)