ΤΟΜΟΣ 50, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και ο ρόλος της οικογενειακής υποστήριξης
σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα

Α. Πάχη, Κ. Γιωτάκης, Α. Τσελέμπτης, Δ. Μπράτης, Γ. Μούσσας, Γ. Κολαΐτης, Α. Καρκανιάς

Ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση:
Νεότερα δεδομένα για την παθογένεση, κλινική εικόνα και θεραπεία

Π. Κερεζούδης, Ε. Αναγνώστου, Ε. Καραρίζου

Σέξτος ο Εμπειρικός και η σύγχρονος Ιατρική σκέψις
Σ.Ι. Μπαλογιάννης