ΤΟΜΟΣ 52, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Απάντησις εις τους εταίρους μας, εις την Ευρώπην
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Ο Άγιος Λουκάς ο Συμφεροπόλεως, ως Ιατρός, Ακαδημαϊκός διδάσκαλος και συγγραφεύς
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Ανασκόπηση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού και προσαρμογής του νομικού πλαισίου περίθαλψης των υποδομών και των διαδικασιών ακούσιας νοσηλείας των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα
Μ. Παλιούρα, Δ. Παπαδόπουλος, Θ. Βορβολάκος