ΤΟΜΟΣ 37, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

Το σύνδρομο Landau-Kleffner (LKS).
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Δ. Αλεξίου, Α. Καρλοβασίτου-Κόνιαρη

Κατάταξη Επιληψιών & Επιληπτικών συνδρόμων
σε παιδιά με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κ. Βασιλάκης, Σ. Μιχελογιάννης

Επασβεστώσεις του εγκεφάλου.
Ανάλυση ιδιαιτέρως ασυνήθους περιπτώσεως

Ε. Κουτσουράκη, Μ. Παπασωτηρίου, Δ. Ψαρούλης, Ι. Στρατής,
Γ. Ζαχαριάδης, Β. Κώστα, Στ. Μπαλογιάννης

Τα βιώματα της ψυχής εις τον φιλοσοφικόν στοχασμόν του Soren Kierkegaard
Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης


Χορηγοί τεύχους: Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Genesis Pharma AE, Janssen-Cilag AEBE, Novartis (Hellas) AEBE, Parke-Davis, Pfizer Hellas AE, Solvay Pharma ΕΠΕ, Wyeth Hellas AEBE