ΤΟΜΟΣ 37, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

Το Hindi ως δοκιμασία σάρωσης (screening) για αναλφάβητους ανοϊκούς ασθενείς
Μ. Τσολάκη, Β. Ιακωβίδου, Χ. Ναβροζίδου, Μ. Αμύντα, Α. Κάζης

Ελαιογεφυροεγκεφαλιδικές εκφυλίσεις. Επιδημιολογικά στοιχεία επί ασθενών
νοσηλευθέντων εις την Α' Νευρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.
σε διάστημα μιας δεκαετίας (1988-1998)

Ε. Κουτσουράκη, Μ. Παρούσης, Α. Παρλαπάνης, Κ. Σιαμούλης, Π. Χάμλατζης,
Β. Κώστα, Στ. Μπαλογιάννης

Παρεγκεφαλιδικά ισχαιμικά επεισόδια
Π. Αγγελόπουλος, Α. Θεολόγου, Α. Καρλοβασίτου, Ν. Βλαϊκίδης, Β. Κώστα, Στ. Μπαλογιάννης

Η Μαγνητική Μυελογραφία ως εξεταστική Μέθοδος της ΟΜΣΣ
Δ. Χόνδρος, Α. Ρόβλιας


Χορηγοί τεύχους: Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Janssen-Cilag AEBE, Novartis (Hellas) AEBE, Parke-Davis, Pfizer Hellas AE, Solvay Pharma ΕΠΕ, Wyeth Hellas AEBE