ΤΟΜΟΣ 37, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

Η μετωπιαία άνοια: Μία φλοιική άνοια καλυπτομένη υπό τον μανδύαν της νόσου του Alzheimer
Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης

Συνύπαρξη παραλυτικής άνοιας και αγγειακής σύφιλης
Σ. Πελίδου, Γ. Λάγος

Νεανικός Παρκινσονισμός
Σεβαστή Μποσταντζοπούλου, Ζωή Κατσαρού

Επιληπτόμορφες κρίσεις
Π. Αγγελόπουλος, Α. Καρλοβασίτου-Κόνιαρη

Εναλλακτική και θαυματουγική ιατρική: από το μύθο στο λόγο
Ν. Κουτουβίδης, Α. Φωτιάδου, Θ. Χαλιώτης, Ι. Μαυράκη

Οργανικές ψυχικές διαταραχές στη διασυνδετική-συμβουλευτική Ψυχιατρική
Σ. Ηλίας, Α. Φωτιάδου, Μ. Πρακτικάκης, Ν. Κουτουβίδης, Ν. Αλεξανδρή, Α. Σιατούνη

Γιάννης Κ. Μπουλουγούρης (1935-2000)Χορηγοί τεύχους: Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Janssen-Cilag AEBE, Novartis (Hellas) AEBE, Parke-Davis, Pfizer Hellas AE, Solvay Pharma ΕΠΕ, Wyeth Hellas AEBE