ΤΟΜΟΣ 38, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με χρόνιες ψυχιατρικές δυσκολίες:
Ερευνητικές εξελίξεις και νέες προοπτικές

Αναστασία Ζήση

Παραφιλία και σεξουαλική επιθετικότης. Βιοψυχοκοινωνικές υποθέσεις
Ορέστης Α. Γιωτάκος

Ακούσια νοσηλεία και τόπος κατοικίας των ασθενών
Β. Μποζίκας, Μ. Μπογιατζή, Β. Κιοσέογλου, Β. Μπάλλα, Α. Καραβάτος

Θεραπεία μείζονος κατάθλιψης με βενλαφαξίνη
Σ. Ηλίας, Α. Φωτιάδου, Ν. Αλεξανδρή, Α. Σιατούνη, Π. Παπαγεωργίου

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ασθενών με νόσο Alzheimer
πριν και μετά την εμφάνιση της νόσου

Α. Διαμαντίδου, Μ. Τσολάκη, Θ. Πανταζή, Α. Κάζης

Κλινική εικόνα, πορεία και αντιμετώπιση της "κακοήθους" απόφραξης
της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

Κωνσταντίνος Σπέγγος

Περιεχόμενα της Δεκαετίας 1991-2000


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, Sanofi-Synthelabo, Solvay-Pharma, Wyeth Hellas AEBE