ΤΟΜΟΣ 39, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

Ανδρογόνα και επιθετική ή άτυπη σεξουαλική συμπεριφορά
Ορέστης Γιωτάκος

Ανομικά αφασικά συμπτώματα σε ασθενείς με γλοιώματα
Λ. Μεσσήνης, Γ. Αντωνιάδης, Π.Β. Σπυροπούλου

Πόνος και σκλήρυνση κατά πλάκας
Ευφρ. Κουτσουράκη

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις σε περιθάλποντες και ασθενείς με άνοια
Μ. Τσολάκη, Γ. Βασιλειάδης

Επιστολή προς τη σύνταξη: "Μοναδική πηγή των αισθημάτων δεν είναι μόνον τα πράγματα (Ύλη)"
Δημ. Σιώτης


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Lundbeck Hellas ΑΕ, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, Wyeth Hellas AEBE, UCB Pharma AE