ΤΟΜΟΣ 40, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

Η απολιποπρωτεΐνη Ε σε εκφυλιστικές νόσους του ΚΝΣ
Σ. Μποσταντζοπούλου, Ζ. Κατσαρού, Ε. Γκίζα

Ποιότητα ζωής και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Π. Χάμλατζης, Α. Καρλοβασίτου-Κόνιαρη

Ρόλος της φλεγμονώδους διεργασίας στη νόσο του Alzheimer
Γ. Δερετζή, Σ.Ε. Πελίδου

Ενεργά μοντέλα δεσμού ενηλίκων και ψυχική υγεία: Επισκόπηση της περιοχής και προτάσεις για κλινική εφαρμογή και έρευνα
Κ. Καφέτσιος

Πρότυπο παρουσίασης βιβλιογραφικών παραπομπών
Π. Μπράττη


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Lundbeck Hellas ΑΕ, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, Wyeth Hellas AEBE, UCB Pharma AE