ΤΟΜΟΣ 41, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

Το μήνυμα του Παρμενίδου εις την εποχήν της παγκοσμιοποιήσεως
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Συναπτική Πλαστικότητα Ι:
Ενδείξεις για την ηλεκτροδομική βάση της μακρόχρονης αποδυνάμωσης (LTD)

Δ. Μιχμίζος, Β. Κώστα, Α. Κόνιαρη-Καρλοβασίτου, Ε. Ασπροδίνη, Σ. Μπαλογιάννης

Προοδευτική οπτικοκατασκευαστική δυσλειτουργία:
Περίπτωση ανοϊκού συνδρόμου

Φ. Κουντή, Γ. Κίτσιος, Μ. Τσολάκη, Σ. Τσολάκη, Α. Κάζης

Η συμβολή της θεωρίας της προσωπικότητας
στην κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς

Ν. Κουτουβίδης, Α. Μηνογιάννη, Σμ. Βάρσου

Οικογενειακή επιβάρυνση και ψυχική αρρώστεια: Μέθοδοι εκτίμησης
Ε. Κούκια, Μ. Μαδιανός


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Lundbeck Hellas ΑΕ, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, UCB Pharma AE, Wyeth Hellas AEBE