ΤΟΜΟΣ 44, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Η αντιμετώπισις του γήρατος διά μέσου των αιώνων
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Αξιολόγηση της κόπωσης στη νόσο του Parkinson
Ζ. Κατσαρού, Σ. Μποσταντζοπούλου, Ε. Πεϊτσίδου, Γ. Κουρτέση, Β. Τσιπροπούλου, Α. Καφαντάρη, Σ. Καραχριστιανού

Συναισθηματικές διαταραχές σε ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: Μια ανασκόπηση
Ε. Κουτσουράκη

Αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία (ΑΕΑ): Μια ανασκόπηση
Δ. Ζευγαρίδης, Χ. Τσονίδης, Κ. Νανασής, Ι. Αναγνωστόπουλος, Π. Τσιτσόπουλος, Φ. Τσιτσόπουλος

Αντισώματα έναντι GM1, IL6 και IL6R στον ορό ασθενών με πολυνευροπάθειες
Ε. Χατζηφιλίππου, Ε. Κουτσουράκη, Β. Κώστα, Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Το περισιλούειο σύνδρομο (perisylvian syndrome): Περιγραφή περιπτώσεως και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Β. Κιμισκίδης, J. Oxbury, S. Oxbury, Δ. Κάζης, Ζ. Κουβάτσου, Ε. Λουκοπούλου, Γ. Πήτα, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Βασιλειάδης, Α. Κάζης


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Pfizer (Aricept®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).