ΤΟΜΟΣ 46, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Η σχέση ψυχοκοινωνικών παραγόντων και ψυχοθεραπειών με την πορεία της καρκινικής νόσου
Γ. Καλλέργης, Μ. Μαδιανός

Αποτελεσματικότητα γνωστικο-συμπεριφορικής θεραπείας σε κεφαλαλγία τύπου τάσεως, ημικρανία και κροταφογναθικό σύνδρομο. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ι. Τσάκωνα, Π. Σκαπινάκης, Δ. Δαμίγος, Β. Μαυρέας

Μυοσκελετικές αλλοιώσεις στη σκλήρυνση κατά πλάκας
Ευφ. Κουτσουράκη

Πεποιθήσεις των ασθενών για τα αίτια της πολλαπλής σκλήρυνσης
Κ. Κοσμά, Ε. Καραρίζου, Κ. Λιάτσος, Γ. Παπαδόπουλος, Α. Σιάννη

Παρουσίαση μίας εξίσωσης παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της λεκτικής απάντησης στην κλίμακα της Γλασκώβης από την αντίδραση των ματιών και την καλύτερη κινητική απάντηση σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις-πιλοτική μελέτη
Γ. Μάτης, Θ. Μπιρμπίλης, Ν. Λυρατζόπουλος, Γ. Μηνόπουλος, Κ. Μανωλάς

Συννοσηρότητα ψυχιατρικών διαταραχών και κατάχρησης αλκοόλ σε τμήμα επειγόντων ψυχιατρικών καταστάσεων
Γ. Μουσσάς, Μ. Διαλυνά, Α. Καρκανιάς, Θ. Κωστάρας, Ι. Ηλίας, Δ. Μπράτης, Ε. Κοτσώνη


Χορηγοί τεύχους: Novartis Hellas A.E.B.E. (Exelon®), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. (Cymbalta®), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®), Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. (Mirapexin®).