ΤΟΜΟΣ 39, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

Τεχνητή νοημοσύνη και νόσος του Alzheimer
Π. Χάμλατζης, Σμ. Αλ. Χάμλατζης

Στις ρίζες της Νευρο-Ψυχο-Φυσιολογίας. Από την ελληνική αρχαιότητα έως τον 19ο αιώνα
Χ. Ανδρέου, Χαρ. Δέσερη, Α. Καφαντάρη, Βιρ. Τσιπροπούλου, Θ. Καραβάτος

Γονεϊκό κάπνισμα και ανάπτυξη της «Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής» σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας: Προκαταρκτικά στοιχεία
Λ. Μεσσήνης, Γ. Αντωνιάδης, Π.Τ. Φειδία

Υπερμικροσκοπική ανάλυση του δεσμοπλαστικού μυελοβλαστώματος και του μυελομυοβλαστώματος
Ι. Μπαλογιάννης, Π. Σελβιαρίδης, Κ. Βλαχάκη, Β. Κώστα, Σ. Μπαλογιάννης

Μελέτη της επίδρασης της ριβαστιγμίνης στις γνωστικές λειτουργίες χρόνιων σχιζοφρενικών ασθενών
Ι. Γκόλια, Γ. Σιάτης, Β. Καρπούζα, Θ. Πανταζή, Ε. Ευγενίδου, Ν. Οικονομίδης, Α. Κανίστρας

Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού: μιά σπάνια εκδήλωση της ιδιοπαθούς ενδοκράνιας υπέρτασης
Δ. Παρίσης, Ι. Μάγρας, Ι. Μυλωνάς, Β. Κοντόπουλος


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Lundbeck Hellas ΑΕ, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, Wyeth Hellas AEBE, UCB Pharma AE