ΤΟΜΟΣ 40, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Αντίληψη της αμφισημίας των λέξεων σε ομάδα σχιζοφρενών
Κ. Ροΐκου, Ρ. Πήτα, Γ. Κιοσέογλου, Π. Γιούλης, Β. Μποζίκας, Α. Καραβάτος

Συσχέτιση της επιθετικότητας και αυτοκτονικότητας στην κατάθλιψη. Μια προκαταρκτική μελέτη
Ι. Γκόλια, Β. Καρπούζα, Μ. Παπαδοπούλου, Π. Βαλμάς, Α. Κανιστράς

Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας ή/και αυτοτραυματισμού
Α. Κούρτης, Ε. Πάτσικα, Π. Καραουλάνη, Ι. Παυλίδης, Π. Πετρίκης, Δ. Ζλατάνος, Μ. Σαΐτης, Α. Αδαμοπούλου, Γ. Γαρύφαλλος

Περιβαλλοντική και υποστηρικτική παρέμβαση στην θεραπεία του τρομώδους παραληρήματος
Σ. Ηλίας, Α. Κωνσταντοπούλου, Ε. Περτέση, Ε. Μαυρομάτη, Μ. Σαββάνη, Σ. Δευτεραίος

Ποιότητα ζωής φροντιζόντων τους ασθενείς με νόσο Alzheimer
Σ. Δουδούμη, Μ. Τσολάκη, Μ. Σαγιαδινού, Π. Δεούδη, Ε. Κάζη, Γ. Κιοσέογλου, Α. Κάζης

Υπαραχνοειδής αιμορραγία σε υπερήλικες
Χ. Τσονίδης, Φ. Τσιτσόπουλος

Ψυχολογικές επιπτώσεις και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών που πάσχουν από επιληψία (Ε)
Π. Χέρας, Α. Αργυρίου, Ο. Γεωργιάδου, Σ. Καραγιάννης, Κ. Αργυρίου, Δ. Μητσιμπούνας

Ξένη δημοσίευση

Αντιμετώπιση υπερπρολακτιναιμίας από νευροληπτικά με χορήγηση καμπεργολίνης. Παρουσίαση περίπτωσης
Ε. Πατελάρος


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Lundbeck Hellas ΑΕ, Novartis (Hellas) AEBE, Pfizer Hellas AE, Wyeth Hellas AEBE, UCB Pharma AE