ΤΟΜΟΣ 43, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

Ο εγκέφαλος ως μέσον εκφράσεως της ψυχής κατά τον Γαληνόν
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Παιδική σχιζοφρένεια και μαιευτικές επιπλοκές: Πιλοτική αναδρομική μελέτη
Ν. Λιανού-Πρωταγόρα, Μ. Μπελιβανάκη, Ε. Τσελαλίδου-Βαϊοπούλου, Π. Παπαχρήστου, Κ. Βελιτσιάνου, Π. Βελέντζας, Γ. Κολαϊτης, Κ. Προύντζου-Κάσσιου, Ι. Τσιάντης

Θεραπευτική σχέση έναντι διαγνωστικής ενημέρωσης σε ασθενείς με καρκίνο
Α. Καρκάνιας, Β. Ιακωβίδης, Χ. Μπεντενίδης

Στερητικό σύνδρομο από SSRIs
Σ. Ηλίας, Σ. Αντωνάτος, Κ. Κασιακόγια, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Δώδος, Δ. Τζώρτζης

Η νόσος του Πάρκινσον και το περιβάλλον: Aνασκόπηση
Ε. Δημητριάδης


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Janssen-Cilag A.E.B.E. (Topamac®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), Pfizer Hellas A.E. (Aricept®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®).