ΤΟΜΟΣ 43, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης εικόνων με "θόρυβο" σε συνάρτηση με την ηλικία
Χ. Κοτσαβασίλογλου, Μ. Τρακά, Σ. Μπαλογιάννης

Διαταραχές της ούρησης στη σκλήρυνση κατά πλάκας
Κ. Πόταγας, Κ. Σφάγγος

Η χρήση των γνωστικών προκλητών δυναμικών ως μέθοδος διάγνωσης στις διαταραχές της διάθεσης (κατάθλιψη) σε παιδιά και εφήβους
Α.Β. Καραπέτσας, Ν.Χ. Ζυγούρης

Συζήτηση δύο σύνθετων κλινικών περιπτώσεων ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής σε ψυχοδυναμική-υποστηρικτική ψυχοθεραπεία
Σ. Ευστρατίου, Ε. Σεγρέδου

Συνύπαρξη απομυελινωτικής πολυνευροπάθειας και μυοσίτιδας σε ασθενή με μέχρι πρότινος άγνωστη λοίμωξη HIV
Κ. Σπέγγος, Α. Αντέλλη, Α. Δημητρακόπουλος, Γ. Τσιβγούλης, Π. Μαντά

Πολυνευροπάθειες της γεροντικής ηλικίας
Ε. Κουτσουράκη, Δ. Μιχμίζος, Ν. Βλαϊκίδης, Β. Κώστα, Σ.Ι. Μπαλογιάννης


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Janssen-Cilag A.E.B.E. (Reminyl®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), Pfizer Hellas A.E. (Aricept®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®).