ΤΟΜΟΣ 44, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Η Νευρολογία όπως εκφράζεται εις την Ζωγραφικήν
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Ελαστικές ιδιότητες των καρωτίδων σε υποομάδες ασθενών με υπερτασικής αιτιολογίας αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Γ. Τσιβγούλης, Κ. Σπέγγος, Χ. Παπαμιχαήλ, Ε. Μανιός, Κ. Σταματελόπουλος, Σ. Βασιλοπούλου, Κ. Βέμμος, Ν. Ζακόπουλος

Ισχαιμικό έμφρακτο παρεγκεφαλίδος υποδυόμενο νόσο Meniere
Ε. Νικολακάκη, Θ. Χειμώνα, Α. Καλαμαυκιανάκη, Ν. Κουρούμαλος, Χ. Λαμπίρης, Ε. Θεοδωράκη, Χ. Παπαδάκης, Γ. Γεωργακάκης

Παθήσεις του ανεπτυγμένου κόσμου: Η περίπτωση της ψυχογενούς ορθορεξίας
Α. Παρασκάκης

Αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων ημικρανίας στους ηλικιωμένους
Αθ. Βήτας, Ε. Νεραντζάκη, Αν. Βήτας, Π. Σκουλαρίδης, Α. Καρτερίδου, Χ. Τσατσαλίδης


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Janssen-Cilag A.E.B.E. (Reminyl®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Exelon®), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®), Pfizer (Aricept®).