ΤΟΜΟΣ 44, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Χαιρετισμός
3η Εκπαιδευτική Ημερίδα Συλλόγου Εγκέφαλος:
Παραβατικές μορφές (βία) στην οικογένεια-24 Νοεμβρίου 2007

Α. Διβόλη

Συμπεριφορές βίας του παιδιού και εφήβου: Παράγοντες Κινδύνου
Σ. Κωτσόπουλος

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο
Β. Αρτινοπούλου

Ψυχικές διαταραχές και βία: Περίληψη
Β.Π. Κονταξάκης

Αι διαπροσωπικαί σχέσεις εις τον χώρον της οικογενείας
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Η επίδραση της βίας στην τηλεόραση, στα παιδιά και στους εφήβους
Μ. Λιακοπούλου

Πραβατικότητα ανηλίκων. Μια μελέτη περίπτωσης για την Κω
Α. Καφασάρη, Ν. Βλάσσης, Δ. Γερούκαλης

Βία και επιθετικότητα των εφήβων στην αθλητική δραστηριότητα
Ι. Μάστορα, Χ. Βαλοτάσιου


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Exelon®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).