ΤΟΜΟΣ 45, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Διαταραχή πανικού. Συννοσηρότητα με μείζονα κατάθλιψη
Σ. Ηλίας, Γ. Ξυλούρης, Σ. Αντωνάτος, Μ. Μάντζαρης, Κ. Μαγκλάρα

Το φαινόμενο της συναισθησίας. Μια ανασκόπηση
Ε. Κουτσουράκη, Ι. Αναστασιάδης, Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε σχιζοφρενικές διαταραχές
Γ. Καλλέργης, Μ. Μαδιανός

Μακρόχρονα επαναλαμβανόμενη προφυλακτική θεραπεία για την ημικρανία
Ε. Νικολακάκη, Ν. Κουρούμαλος, Δ. Κορακάκη, Α. Καλαμαυκιανάκη, Χ. Λαμπίρης, Λ. Καρατζαφέρης, Δ. Ανδρινός, Μ. Κοντογιωργάκη, Γ. Γεωργακάκης

Γλοιώματα της παιδικής ηλικίας
Γ. Αλεξίου, Θ. Γουβιάς, Σ. Βούλγαρης

Μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά με υδροκέφαλο
Ε. Σύρμου, Ν. Σύρμος, Χ. Σύρμος

Αμφοτερόπλευρο θαλαμικό έμφρακτο-Ένα σπάνιο αίτιο αιφνίδιας εγκατάστασης κώματος
Γ. Τσιβγούλης, Π. Λουκαΐδης, Α. Παπαποστόλου, Σ. Βασιλοπούλου, Κ. Σπέγγος

Γράμματα προς τη σύνταξη


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), Pfizer (Aricept®), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).