ΤΟΜΟΣ 37, ΤΕΥΧΟΣ 1, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

Ο Εγκεφαλικός Θάνατος: θάνατος ή ζωή
Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης

Αυτομεταμόσχευση αιμοποιητικών προβαθμίδων για την αντιμετώπιση της προϊούσας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
Α. Καζής, Κ. Καπινάς, Β. Κιμισκίδης, Α. Φάσσας, Α. Αναγνωστόπουλος, Ι. Σακελλάρη, Β. Τσιμούτρου

Μια 7-λεπτη Συστοιχία Δοκιμασιών για την Εκτίμηση των Νευρογνωστικών λειτουργιών ασθενών με νόσο Alzheimer στον Ελληνικό πληθυσμό
Μ. Τσολάκη, Β. Ιακωβίδου, Ε. Παπαδοπούλου, Μ. Αμύντα, Ε. Νακοπούλου, Α. Κάζης

Αυτοτραυματική συμπεριφορά σε παιδιά, εφήβους και νέους με νοητική υστέρηση
Γ. Κολαϊτης, Ν. Κουτουβίδης

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης
Α. Φωτιάδου, Ν. Κουτουβίδης, Σ. Ηλίας, Β. Παπαλημναίου

Επιφυλίδα
Φόβος και εγκεφαλικές διεργασίες
Ι. Μπουλουγούρη


Χορηγοί τεύχους: Bayer Hellas ΑΕΒΕ, Genesis AE, Novartis AE, Pfizer Hellas AE, Sanofi-Winthrop AE, Solvay Pharma ΕΠΕ, UCB Pharma AE, Wyeth-Whitehall AE